location-map_v2

Community Health Service Inc. (CHSI) ima lokacije raštrkane širom Minnesote i Sjeverne Dakote da bi opsluživale svoje pacijente. Jednom kada se registrujete kao pacijent, možete ići u kliniku koja vam je najprikladnija. CHSI takođe ima dvije mobilne klinike koje putuju u okolne ruralne zajednice radi pružanja njege.

Naše lokacije

Program zagovaranja žrtava

Otvoreno: Tijekom cijele godine

Otvoreno: Tijekom cijele godine
Na mjestu: Liječnik i medicinska sestra

Centralni ured
Otvoreno: Tijekom cijele godine
Na mjestu: Medicinska sestra

Otvoreno: Tijekom cijele godine
Na mjestu: Liječnik i medicinska sestra

Otvoreno: Tijekom cijele godine
Na mjestu: Medicinska sestra i asistent ljekara