Lokacije

Crookston, MN

Fizičko zlostavljanje je nediskriminatorno i pogađa pojedince bez obzira na etničku pripadnost, vjeru, spol, dob i socijalno-ekonomsko porijeklo. Svaka četvrta žena i svaki sedmi muškarac u dobi od 1 i više godina u SAD-u za života su bile žrtve teškog fizičkog nasilja (Faubion, 4).

Izvor: Faubion, D. (2020, 31. januara). Statistika nasilja u porodici. Preuzeto sa https://domesticviolencestatistics.org/domestic-violence-statistics/

Dostupne povjerljive usluge:

  • Dvojezično zagovaranje
  • 24/7 intervencija u kriznim situacijama
  • Podržavajuće slušanje
  • Planovi sigurnosti i prava žrtava kriminala
  • Sigurno stanovanje / preseljenje
  • Nalozi za zaštitu, sud
  • Koordinacija sa pravnim sistemima
  • Informacije i preporuke za zdravstvenu zaštitu i ponašanje u ponašanju (CHSI)

Crookston Kontakt informacije

Adresa: 310 S Broadway, Crookston, MN 56716

Telefon: (218) 281-3552 ili 1 (800) 342-7756

Fax: (218) 281-2505

Osoblje središnjeg ureda (Crookston)

Letitia Sanchez, Supervizor interventnog advokata