Pacijentske usluge

Usluge zagovaranja žrtava

Program zagovaranja žrtava pri Health Health Service Inc. (CHSI) pruža dvojezične usluge zagovaranja žrtava ženama, djeci i muškarcima koji su pogođeni porodičnim i seksualnim nasiljem.

Usluge zagovaranja mogu uključivati ​​pomoć u skloništu / preseljenju, usluge podrške i upućivanje na organizacije u zajednici. CHSI dvojezični zagovornici pomažu u podnošenju naloga za zaštitu, zastupanju suda i koordiniraju sa pravnim sistemima.

Usluge zagovaranja žrtava

  • Dvojezični advokati
  • 24/7 intervencija u kriznim situacijama
  • Podržavajuće slušanje
  • Planovi sigurnosti i prava žrtava kriminala
  • Sigurno stanovanje / preseljenje
  • Nalozi za zaštitu, koordinacija suda sa pravnim sistemima
  • Informacije i preporuke za CHSI Healthcare & Behavioral Health

Ako ste vi ili netko koga znate zlostavljani, kontaktirajte CHSI-jevu 24-satnu liniju krize. Sve usluge su poverljive.

Moorhead Health Center: 1 (800) 556-9661

Crookston Health Center: 1 (800) 342-7756

Pomoć je dostupna na engleskom i španskom jeziku