Pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti

Žiadateľom:

Vážime si váš záujem o našu organizáciu. Jasné pochopenie vášho pozadia a histórie práce pomôže pri určovaní pozície, ktorá najlepšie zodpovedá vašim kvalifikáciám. Ponúkame platené voľno, konkurencieschopné mzdy a skvelý balíček výhod!

Community Health Service Inc. je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami. Zamestnanie vo všetkých pracovných klasifikáciách je bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vyznanie viery, pohlavie, vek, národný pôvod, náboženstvo, zdravotné postihnutie, vojenský stav, rodinný stav, stav v oblasti verejnej pomoci, sexuálna orientácia alebo iná klasifikácia chránená príslušným štátom alebo federálne zákony.

Vítame tiež dobrovoľníkov, študentov, stážistov a spolupracovníkov.

 

Community Health Service Inc. je EEO / AA / VETERAN FRIENDLY.

Zariadenia CHSI sa posudzujú podľa federálneho zákona o nárokoch na náhradu škody (FTCA).

poloha-mapa_v2

Naše pobočky