miesta

Crookston, MN

Fyzické týranie je nediskriminačné a postihuje jednotlivcov bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo, pohlavie, vek a sociálno-ekonomické zázemie. 1 zo 4 žien a 1 zo 7 mužov vo veku od 18 rokov v USA boli počas svojho života obeťami silného fyzického násilia (Faubion, 2020).

Zdroj: Faubion, D. (2020, 31. januára). Štatistika domáceho násilia. Zdroj: https://domesticviolencestatistics.org/domestic-violence-statistics/

Dostupné dôverné služby:

  • Dvojjazyčná advokácia
  • Krízový zásah 24/7
  • Podporné počúvanie
  • Plány bezpečnosti a práva obetí trestných činov
  • SafeHousing / premiestnenie
  • Príkazy na ochranu, súd
  • Koordinácia s právnymi systémami
  • Informácie a odporúčania týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a zdravia správania (CHSI)

Crookston Kontaktné informácie

Zamestnanci ústrednej kancelárie (Crookston)

Anna Corona, Dozorný advokát pre intervencie

adresa: 310 S Broadway, Crookston, MN 56716

telefón: (218) 281-3552 alebo 1 (800) 342-7756

Fax: (218) 281-2505

 

HODINY OPERÁCIE

Pondelok - piatok 8:00 - 4:30

Zatvorené od 12:00 do 1:00