Služby pre pacientov

Behaviorálne zdravie

Náš špecializovaný tím odborníkov v oblasti duševného zdravia je tu preto, aby poskytoval poradenské služby v oblasti duševného zdravia v dôvernom prostredí. Ponúkame individuálne, rodinné a skupinové poradenské stretnutia pre všetky vekové skupiny. Náš tím pre zdravie v oblasti správania úzko spolupracuje s naším lekárskym tímom na zaistení toho, aby každý pacient dostával podporu duševného zdravia a fyzickú starostlivosť potrebnú pre úplnú pohodu.

Medzi príklady služieb duševného zdravia, s ktorými naši poskytovatelia pomáhajú pacientom, patria depresia, úzkosť, zvládanie stresu, bipolárna porucha, sprostredkovanie zdrojov v komunite, udalosti meniace život, smútok, strata, zvládanie problémov, riešenie problémov, správa liekov, poradenstvo pri zneužívaní návykových látok a starostlivosť o traume. .

Pacienti môžu zavolať a naplánovať si schôdzku priamo alebo sa na nich môže obrátiť poskytovateľ služby Community Health Service Inc. Teraz ponúkame pohodlie telehealthu. Pre túto službu nemusíte opustiť ani svoj domov!