Služby pre pacientov

Služby obhajoby obetí

Program obhajoby obetí v spoločnosti Community Health Service Inc. (CHSI) poskytuje dvojjazyčné služby obhajoby obetí ženám, deťom a mužom, ktorí boli postihnutí domácim a sexuálnym násilím.

Advokátske služby môžu zahŕňať pomoc s prístreškom / presťahovaním, podporné služby a odporúčania komunitným organizáciám. Dvojjazyční právnici CHSI pomáhajú pri podávaní príkazov na ochranu, súdnej advokácii a pri koordinácii s právnymi systémami.

Služby obhajoby obetí

  • Dvojjazyční advokáti
  • Krízový zásah 24/7
  • Podporné počúvanie
  • Plány bezpečnosti a práva obetí trestných činov
  • Bezpečné bývanie / premiestnenie
  • Príkazy na ochranu, koordinácia súdu s právnymi systémami
  • Informácie a odporúčania k CHSI Healthcare & Behavioral Health

Ak ste vy alebo niekto, koho poznáte, zneužitý, kontaktujte 24-hodinovú krízovú linku CHSI. Všetky služby sú dôverné.

Zdravotné stredisko Moorhead: 1 (800) 556-9661

Zdravotné stredisko Crookston: 1 (800) 342-7756

Pomoc je k dispozícii v angličtine a španielčine