Pravidlá ochrany osobných údajov na webe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webe

Community Health Service Inc. (CHSI) sa zaväzuje chrániť súkromie tých, ktorí navštívia našu webovú stránku. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako narábame s informáciami získanými od návštevníkov našej webovej stránky.

Vaše použitie tejto stránky naznačuje, že rozumiete tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov a súhlasíte s nimi byť viazaní. CHSI si vyhradzuje právo kedykoľvek alebo úplne alebo čiastočne upraviť vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Zmeny budú účinné po zverejnení na tomto webe. Vaše ďalšie používanie webovej stránky CHSI po akejkoľvek zmene tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov naznačuje, že súhlasíte s tým, že budete touto zmenou viazaní.

Zhromažďovanie a použitie informácií

CHSI je výlučným vlastníkom informácií zhromaždených na jej webových stránkach. CHSI komerčne nepredáva žiadne zoznamy zákazníkov ani e-mailové adresy.

Prostredníctvom webových stránok nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb, pokiaľ ich používateľ webu dobrovoľne neposkytne v rámci žiadosti o službu alebo informácie. V týchto prípadoch sa osobné identifikačné údaje použijú iba na vykonanie požadovanej služby alebo na poskytnutie požadovaných informácií, s výnimkou toho, že v zriedkavých prípadoch môže spoločnosť CHSI kontaktovať zaregistrovaných používateľov webovej stránky e-mailom a informovať sa o možnom záujme o nové webové služby.

Môžeme tiež zhromažďovať demografické údaje, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, o našich používateľoch webu, aby sme vylepšili stránku a vylepšili služby. Tieto demografické trendy nebudú sledovateľné k žiadnym individuálnym osobným informáciám používateľa webu.

CHSI môže zverejniť osobné informácie, ak to povoľuje alebo vyžaduje zákon, alebo ak je to založené na dobrej viere, že takéto kroky sú potrebné na splnenie súdneho príkazu alebo právneho procesu doručeného CHSI.

Internet Cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sú umiestnené na pevnom disku počítača používateľa webovej stránky a ktoré sa používajú na rozlíšenie každého návštevníka webovej stránky. Nepoužívame cookies na sledovanie osobných identifikačných údajov o užívateľoch webových stránok, ani nepoužívame cookies na získavanie informácií z vášho počítača, ktoré neboli pôvodne odoslané v cookie. Aj keď je používanie súborov cookie medzi webovými stránkami štandardným postupom, môže používateľ v závislosti od schopností svojho počítača odmietnuť použitie súborov cookie a naďalej používať našu webovú stránku. S výnimkou prípadov opísaných v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov nepoužívame informácie prenášané prostredníctvom súborov cookie na žiadne propagačné alebo marketingové účely, ani ich neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď tieto tretie strany poskytujú služby pre spoločnosť CHSI.

Google Analytics

Rovnako ako milióny ďalších majiteľov webových stránok, aj my používame Google Analytics na chsiclinics.org
Google Analytics je softvér, ktorý zhromažďuje údaje o našich návštevníkoch (vás). Je to niečo ako pokročilý protokol servera.

Čo zaznamenáva služba Google Analytics?

  • Z akej webovej stránky ste sa dostali, aby ste sa sem dostali.
  • Ako dlho zostaneš.
  • Aký počítač používate.
  • A ešte o dosť viac.

Čo urobíme s vašimi údajmi?
Informácie o sledovaní nám umožňujú lepšie pochopiť, aký typ ľudí prichádza na našu stránku a aký obsah čítajú. To nám umožňuje robiť lepšie rozhodnutia o tom, ako čo najefektívnejšie zobrazovať informácie pre našich zákazníkov.

Príležitostne zostavíme súhrnné štatistiky o počte návštevníkov, ktoré táto stránka prijíma, a o používaných prehliadačoch. Tento typ hlásenia nezahŕňa žiadne osobné identifikačné údaje.

Celá naša činnosť spadá do hraníc Podmienky služby Google Analytics.

Chcete sa odhlásiť zo sledovania?
Môžete odhlásiť sa zo súboru cookie na sledovanie reklamy spoločnosti Google or použite doplnok prehliadača na odhlásenie sa zo všetkých softvérov na sledovanie služby Google Analytics.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové stránky CHSI môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky (Iné stránky). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na našu webovú stránku. CHSI nie je zodpovedná za politiku ochrany súkromia alebo postupy iných stránok. Odporúčame našim používateľom, aby si boli vedomí, keď opustia našu stránku, a aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných stránok, aby zistili, či môžu zhromažďovať a / alebo inak používať informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Bezpečnostná politika

Pri zabezpečovaní bezpečného prenosu vašich informácií z vášho počítača na našu webovú stránku postupujeme opatrne. Osobné informácie zhromaždené webovou stránkou CHSI sú uložené v bezpečných operačných prostrediach, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Prístup majú povolený iba tí zamestnanci, ktorí potrebujú na výkon svojej práce prístup k vašim informáciám. Každý z nich podpísal dohodu o mlčanlivosti.

otázky

Neustále sa snažíme vylepšovať našu stránku. Chceme, aby ste vy a vaša rodina dôverovali používaniu tejto webovej stránky ako zdroja. Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali na čísle (218) 236-6502 alebo 1 (800) 842-8693 s akýmikoľvek otázkami alebo návrhmi na zlepšenie našej stránky, aby sme vám mohli v budúcnosti lepšie slúžiť.