goobta-khariidada_v2

Community Health Service Inc. (CHSI) waxay leedahay goobo ku baahsan Minnesota iyo North Dakota si loogu adeego bukaankeeda. Markaad iska diiwaangeliso bukaan ahaan, waxaad aadi kartaa bukaan socod eegtada adiga kugu habboon. CHSI sidoo kale waxay leedahay laba rug caafimaad oo guurguura oo u socdaala bulshooyinka miyiga ku hareeraysan si ay u bixiyaan daryeel.

Goobaha our

Barnaamijka U-doodista Dhibbanayaasha

Furan: Sanadka oo dhan

Furan: Sanadka oo dhan
Goobta: Dhakhtarka iyo Kalkaaliyaha Caafimaad

Xafiiska Dhexe
Furan: Sanadka oo dhan
Goobta: Dhakhtarka Kalkaaliyaha

Furan: Sanadka oo dhan
Goobta: Dhakhtarka iyo Kalkaaliyaha Caafimaad

Furan: Sanadka oo dhan
Goobta: Dhaqtarka Kalkaaliyaha Caafimaadka iyo Kaaliyaha Dhakhtarka