goobaha

Crookston, MN

Ku xad-gudubka jirka waa mid aan takoor lahayn oo saameyn ku leh shakhsiyaadka iyada oo aan loo eegin qowmiyadda, diinta, jinsiga, da'da, iyo asalka dhaqan-dhaqaale. 1kiiba 4 dumar ah iyo 1dii 7 rag ah oo da'doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn Mareykanka ayaa dhibbaneyaal u ahaa rabshad jireed oo daran inta ay nool yihiin (Faubion, 2020).

Xigasho: Faubion, D. (2020, January 31). Istaatistikada Rabshadaha Qoyska. Laga soo qaatay https://domesticviolencestatistics.org/domestic-violence-statistics/

Adeegyada Qarsoodiga ah ee La Heli Karo:

  • U-doodista Labada-Luuqadood
  • 24/7 Farogelinta Qalalaasaha
  • Dhageysi Taageero
  • Qorshayaasha Amniga iyo Xuquuqda Dhibbanayaasha Dembiyada
  • Badbaadinta / Dejinta
  • Amarada Ilaalinta, maxkamada
  • Isuduwidda nidaamyada sharciga
  • Macluumaadka iyo U Diritaanka Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka Habdhaqanka (CHSI)

Macluumaadka Xiriirka Crookston

Address: 310 S Broadway, Crookston, MN 56716

Phone: (218) 281-3552 ama 1 (800) 342-7756

Fax: (218) 281-2505

Shaqaalaha Xafiiska Dhexe (Crookston)

Anna Corona, Kormeeraha u doodaha dhexgalka